Lämna Mätarställning

Här kan du registrera din mätarställning månadsvis, helst strax efter månadsskiftet.

  Anläggningsnr. / AnläggningsID (6 tecken)

  Mätarställning 1 (kWh) *

  Mätarställning 2, tidstariff (kWh)

  Mätarnummer

  Avläsningsdatum

  Namn

  Address