Bredband

Bredband projekt PTS 2023-2025

Matojärvi Vuomajärvi Hirvijärvi Ekfors Mäntysuo

De berörda byarna kommer att erbjudas uppkoppling se erbjudande Erbjudande PTS

 

Produkter och Priser

Bredband Privat upp till 100 megabit/s; 300 kr/mån (240 kr plus moms)

Bredband Företag upp till 100 megabit/s; 375 kr/mån (300 kr plus moms)

Faktureringsavgift uttas på 40 kr

Inkopplingsavgift uttas vid aktivering 600 kr (480 kr plus moms)

Fiberkonverter bekostas av kund och ingår i anslutningsavgift som levereras i samband med installation. Om fiberkonverter behöver bytas uttages avgift, för närvarande 2 750 kr inklusive arbete.

På fakturor som samfaktureras med andra produkter från Övertorneå Energi uttas ingen faktureringsavgift.

På fakturor som skickas som e-faktura eller via e-post uttas ingen faktureringsavgift.

Inkoppling

Anslutningsavgift är för privatpersoner 20 000 kr (16 000 kr plus moms) och företag 25 000 kr (20 000 kr plus moms) under förutsättning att avståndet mellan fastigheten och möjlig kopplingspunkt inte överstiger 200 m.

I anslutningsavgiften ingår schaktning och förläggning till tomtgräns.  Kanalisation, fiber, märkband till anslutningspunkt. Inkoppling och första fiber-konverterare.

Grävning och återställning på egen tomt ansvarar fastighetsägaren.

Beställning av ny anslutning av bredband inom Övertorneå stadsnät sker till Kundtjänst. Ladda ned beställning

Beställningar av bredband inom Övertorneå stadsnät för lägenheter och återanslutning av bostad sker till Kundtjänst. Ladda ned beställning lägenhet

Beställningar skickas till kundtjanst@energi.overtornea.se

eller Älvvägen 13, 95731 ÖVERTORNEÅ

Fakturering och kundtjänst

Övertorneå Energi fakturerar de löpande avgifterna.

Ni som är kund hos Övertorneå Energi med andra produkter, kommer att samfaktureras med t ex elnät eller elhandel, dvs er Bredband tillkommer som en extra ”rad”. De som har autogiro eller e-faktura från Övertorneå Energi behöver inte göra något ytterligare, dessa fortsätter.

Kundtjänst gällande fakturor och beställningar sker via Övertorneå Energi hemsida, epost kundtjanst@energi.overtornea.se (dygnet runt) eller 0927-79660 (dagtid)

Felanmälan

Felanmälan av internetaccess sker till driftoperatör TK Data

(Uppge Namn, Adress och telefonuppgifter för vidare kontakt)

SMS till 0706362214

Ring 0927-10400, om inget svar erhålls lämna meddelande i mobilsvar

Epost taisto@tk-data.se

 

Innan du felanmäler! Gör både fiberbox (fastmonterad på vägg) och router (er egen utrustning för brandvägg och wifi) strömlös i en minut, starta upp utrustningen, vänta fem minuter. Testa därefter funktionen på nytt.

Övertorneå Energi övertar stadsnät från Övertorneå kommun. Kundinformation januari 2022

Ni som har tv via bredband sker felanmälan till respektive operatör