Information om fel

För felanmälan ring 0927-52015.

Innan du anmäler strömavbrott, undvik onödiga kostnader

Är jag helt eller delvis utan el?

Om du är delvis utan el kan det bero på att en säkring har gått, antingen en huvudsäkring eller en säkring i din elcentral. Kontrollera dessa.

Är även dina grannar utan el?

Har grannen ström är det troligtvis fel på din egen anläggning. Om det är mörkt och strömlöst även hos grannen beror det troligen på ett fel i elnätet.

Hur kontrollerar jag mina säkringar?

Det kan vara svårt att avgöra om säkringen är hel. Byt samtliga säkringar och se om det löser problemet. Har du inte tre nya huvudsäkringar så rotera de tre säkringar en position. Om felet flyttar sig inom huset är huvudsäkringen trasig.

Om du har en modern mätare så står det längst ned på displayen L1 L2 L3 när det fungerar. Då är felet inom din anläggning. Kontakta en installatör.

Huvudsäkringarna sitter i regel i mätarskåpet eller i anslutning till elmätaren, det kan vara upp till tre stycken. I flerfamiljshus hittar du dem oftast i källaren, i enfamiljshus på fasaden och i äldre villor inomhus, uppe på loftet.

Säkringarna i din elcentral (kallas också proppskåp eller säkringsskåp) sitter normalt placerad i hallen, källaren, grovköket eller garaget.

Har jordfelsbrytaren löst ut?

Förutom säkringarna, finns ofta en jordfelsbrytare installerad i elcentralen. Det brukar också finnas en huvudbrytare för att enkelt bryta all ström i bostaden.

Läs mer om hur du byter säkringar och kontrollerar jordfelsbrytaren i Elsäkerhetsverkets handbok Elsäkerhetspocket.

Strömavbrott kan ge ersättning

Har du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar är du som regel berättigad till avbrottsersättning. Drabbas du av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen kan du ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit.

Avbrottsersättning

Kort sammanfattat kan man säga att du är berättigad till avbrottsersättning, om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar. Vid två timmar obruten överföring börjar ny period. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Maximal ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad.

Skadestånd

Om du har haft strömavbrott kan du även ha rätt till ersättning vid skador som orsakats av avbrottet, men inte om dessa täcks av avbrottsersättningen. Dock finns det vissa undantag. Till exempel om överföringen av el har avbrutits för att kunden har försummat sin elanläggning eller om vi som nätägare har rätt att bryta strömmen om kunden till exempel inte har betalat sin elräkning.

Utbetalning

Avbrottsersättning betalas ut med automatik som avdrag på faktura. Om avbrottsersättning inte reglerats inom två månader kontakta Kundtjänst. Om inget anspråk gjort inom två år efter avbrottet är rätten till ersättning förlorad.

Avbrottsperioden räknas från den tidpunkt som vi fick kännedom om avbrottet.

Avbrottstiden kan jämkas om arbete i fält ej kan utföras på grund av säkerhetsskäl, t ex hård vind.