Fjärrvärme

Maj 2022

På grund av händelser i vår omvärld, mycket med bäring på det pågående kriget i Ukraina, har kostnaderna för våra bränsleleveranser stigit på ett oroväckande sätt.

Våra tariffer har varit oförändrade sedan 2017 men vi kan inte ta dessa ökade kostnader utan att det kommer att påverka våra avgifter.

Den rörliga energiavgiften höjs med 2 öre/kWh och den fasta avgiften höjs med olika belopp beroende på fastighetens förbrukning. I genomsnitt ökar kostnaden med cirka 5%.

På grund av detta kommer vår prislista för fjärrvärme att justeras från 2022-09-01.

Ny prislista från 2022-09-01.

 

Årsförbrukning kWh

öre/kWh kr/m3 flöde kr, årlig fast avgift öre/kWh kr/m3 flöde kr, årlig fast avgift
exklusive moms inklusive moms
0-50000 60 4 3720 75 5 4650
50000-200000 60 4 10280 75 5 12850
200000-800000 60 4 20560 75 5 25700
800000- 60 4 30840 75 5 38550

Kontakt

Kundtjänst, säkrast må-on 07.30-11.30
Tel: 0927-79660

Felanmälan, Elnät
Tel: 0927-52015
+46 (0) 76787 8766

Felanmälan, Fjärrvärme
Tel: 0927-77161
+ 46 (0) 70666 6227

Felanmälan, Bredband
Tel: 0927-10400
+ 46 (0) 706362214

Post & besöksadress
Älvvägen 13
957 31 Övertorneå

Bankgiro
515-2293 (OCR)
532-7879

Internationell betalning
IBAN:
SE1680000826440630711679
BIC/ SWEDSESS