Fjärrvärme

Maj 2022

På grund av händelser i vår omvärld, mycket med bäring på det pågående kriget i Ukraina, har kostnaderna för våra bränsleleveranser stigit på ett oroväckande sätt.

Våra tariffer har varit oförändrade sedan 2017 men vi kan inte ta dessa ökade kostnader utan att det kommer att påverka våra avgifter.

Den rörliga energiavgiften höjs med 2 öre/kWh och den fasta avgiften höjs med olika belopp beroende på fastighetens förbrukning. I genomsnitt ökar kostnaden med cirka 5%.

På grund av detta kommer vår prislista för fjärrvärme att justeras från 2022-09-01.

Fjärrvärme ny taxa från 2022-09-01

Årsförbrukning kWh öre/kWh kr/m3 flöde kr, årlig fast avgift öre/kWh kr/m3 flöde kr, årlig fast avgift
exklusive moms inklusive moms
0-50000 60 4 3720 75 5 4650
50000-200000 60 4 10280 75 5 12850
200000-800000 60 4 20560 75 5 25700
800000- 60 4 30840 75 5 38550

Taxa 171001-220831