Fjärrvärme

April 2023

Nya allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme 2023-09-01

Energiföretagen Sverige och Kosumentverket har kommit överens om nya avtalsvillkor geällande leverans av fjärrvärme till konsument och näringsidkare.

”Orsaken till att de allmänna avtaslvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Ei som beslutades i somras. Det är också innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största delen föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och företagsinformation.”

April 2023

Kostnaderna för våra bränsleleveranser har fortsatt stiga mer än förväntat.

Den rörliga energiavgiften höjs med 5 öre/kWh för samtliga kundsegment och den fasta avgiften lämnas oförändrad. I genomsnitt ökar kostnaden med cirka 5%.

Ny prislista för fjärrvärme gäller från 2023-07-01.

Maj 2022

På grund av händelser i vår omvärld, mycket med bäring på det pågående kriget i Ukraina, har kostnaderna för våra bränsleleveranser stigit på ett oroväckande sätt.

Våra tariffer har varit oförändrade sedan 2017 men vi kan inte ta dessa ökade kostnader utan att det kommer att påverka våra avgifter.

Den rörliga energiavgiften höjs med 2 öre/kWh och den fasta avgiften höjs med olika belopp beroende på fastighetens förbrukning. I genomsnitt ökar kostnaden med cirka 5%.

På grund av detta kommer vår prislista för fjärrvärme att justeras från 2022-09-01.

Fjärrvärme taxa från 2023-07-01

Årsförbrukning kWh öre/kWh kr/m3 flöde kr, årlig fast avgift öre/kWh kr/m3 flöde kr, årlig fast avgift
exklusive moms inklusive moms
0-50000 65 4 3720 81,2 5 4650
50000-200000 65 4 10280 81,2 5 12850
200000-800000 65 4 20560 81,2 5 25700
800000- 65 4 30840 81,2 5 38550

Taxa 171001-220831