Nätpriser

Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Energiskatt sedan 2023-01-01 moms tillkommer

Energiskatt med norrlandsavdrag 29,6 öre/kWh

eller normal skatt 39,2 öre/kWh

Energiskatt debiteras sedan 2018-01-01 av respektive elnätsinnehavare.

Elnätstariffer, gäller från 2017-07-01

Säkringtariff, A Fast avgift, kr / år inkl moms Rörlig avgift öre / kWh inkl moms Fast avgift, kr / årexkl moms Rörlig avgift öre / kWhexkl moms
16lgh 1.892 17,50 1.514 14
16A 6.036 17,50 4.829 14
20A 6.599 17,50 5.279 14
25A 8.060 17,50 6.448 14
35A 11.055 17,50 8.844 14
50A 15.510 17,50 12.408 14
63A 18.875 17,50 15.100 14
80A 23.830 17,50 19.064 14
100A 29.660 17,50 23.728 14
125A 36.946 17,50 29.557 14
160A 47.104 17,50 37.683 14
200A 58.850 17,50 47.080 14
250A 73.390 17,50 58.632 14
315A 92.195 17,50 73.756 14
 • Kunden väljer själv nättariff.
 • Säsongsmässig ändring av nättariff är inte tillåten.
 • Fakturering sker normalt 12 gånger per år.
 • Nättariffen består av fast abonnemangsavgift (kr/år) och rörlig överföringsavgift (öre/kWh).
 • Myndighetsavgifter tillkommer. Elsäkerhetsavgift 10,25 kr/år. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år, Elberedskapsavgift 39,20 kr/år. Totalt 53,80 kr/år. Dessa avgifter finansierar myndigheterrnas arbete och hanteras av elsäkerhetsverket. Debiteras till den kund som innehar abonnemanget vid debiteringstillfället.
 • Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning.
 • Kunden är ansvarig för abonnemanget, utrymme för mätning och all överföring.
 • Abonnemang upp till och med 63 A skall vara direktmätning. Om mätning utföres med strömtransformatormätning under 63A tillkommer en mätningsavgift på 1.000 kr/år.
 • Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Avgifter exklusive moms

Effekttariff Lågspänning 0,4 kV Högspänning 20 kV
Fast avgift 2083 4166 kr/månad
Månadseffektavgift 21 11 kr/kW * månad
Överuttagsavgift, höglast 60 36 kr/kW * månad
Överföringsavgift 8 3 öre/kWh
Överföringsavgift höglasttid 8 3 öre/kWh
Reaktiv effekt, överuttag 10 10 kr/kVAr * månad
 • Kunden väljer effekttariff eller om uttaget inte kan tillgodoses via säkringstariff.
 • Fakturering sker normalt 12 gånger per år.
 • Nättariffen består av Fast avgift (kr/mån), Månadseffektavgift (kr/kW*mån), Högbelastningseffektavgift (kr/kW*mån) och Överföringsavgift (öre/kWh).
 • Månadseffektavgift (kr/kW*mån) betalas för den högst uttagna medeleffekten (högsta timvärde) under månaden. Dock minst abonnerad effekt.
 • Överuttagsavgift (kr/kW*mån) betalas för den högst uttagna medeleffekten (högsta timvärde), vars del överstiger abonnerad effekt under vardag mellan klockan 06-22 för var och en av månaderna januari, februari, mars, november, december.
 • Överföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd energi i kWh.
 • Reaktiv effekt. Fri uttagsrätt av reaktiv effekt (kVAr) råder tills den uppgår till max 50% av aktivt effektuttag (kW). Vid uttag av reaktiv effekt utöver den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift.
 • Myndighetsavgifter tillkommer. Elsäkerhetsavgift 10,25 kr/år. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år, Elberedskapsavgift 39,20 kr/år. Totalt 53,80 kr/år. Debiteras till den kund som innehar abonnemanget vid debiteringstillfället.
 • Myndighetsavgifter för kunder anslutna till högspänning 24 kV. Elsäkerhetsavgift 820 kr/år. Nätövervakningsavgift 870 kr/år, Elberedskapsavgift 2129 kr/år. Totalt 3 819 kr/år . Debiteras till den kund som innehar abonnemanget vid debiteringstillfället.
 • Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning.
 • Kunden är ansvarig för abonnemanget utrymme för mätning och all överföring.
 • Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Ladda ner tariffer som gäller från 2017-07-01

Ladda ner tariffer 2016-02-01 – 2017-06-30

Ladda ner tariffer 2015-03-01 – 2016-01-31

Ladda ned tariffer 2014-01-01 – 2015-02-28