Välkommen till Övertorneå Energi!

Elnät mars 2024

Elnätsavgift från 2024-04-01

Höjda drift- och materialkostnader samt ökade förväntningar på elnätskapacitet kräver fortsatta investeringar i elnätet i Sverige på olika nivåer. Övertorneå Energi AB elnätsavgift för vårt lokalnät justeras den 1 april 2024 med cirka fem procent. Den rörliga överföringsavgiften för säkrings-lågspänningskunder höjs från 17,5 till 20 öre inklusive moms.  Se under fliken ”Elnät” för fullständiga tariff-villkor.

Våra elnätspriser justerades senast 2017.

Fjärrvärme januari 2024

Nytt fjärvärmepris 1 april 2024

Med anledning av de kraftigt stigande råvarupriserna på energibränslen så tvingas vi höja fjärrvärmepriset. De pågående oroligheterna i vår omvärld driver upp efterfrågan och därmed priserna på de energiråvaroro vi efterfrågar i vårt behov av uppvärmning.

Priserna justeras både på fast och rörlig del i taxan och stiger i genomsnintt med 5% för hela kollektivet.

Berörda kunder har aviserats via brev.

TV via fibernätet december 2023

I samarbete med ”Nybergs i Övertorneå AB” kan det erbjudas TV via stadsnätet. För en avgift av f.n. 265 kr/mån, som samfaktureras med övriga avgifter, kan ett avkodat kanalutbud erbjudas. SVT1 till kanal 12. Se Nybergs hemsida nybergsradio.se eller nybergsota.se för aktuellt tv-utbud. Information gällande tv och anmälan sker till Info@nybergsradio.se.

Obs! Det går att köpa tv-kanaler och/eller internet var för sig.

Bredband Jänkisjärvi december 2023

Fibernätet är nu klart för anslutning i Jänkisjärvi. Kunderna som vill aktivera bredbandet hör av sig till kundtjänst för vidare handläggning.

Bredband januari 2023

Anslutningsavgift från 2023-01-01

Anslutningsavgift till Övertorneå fibernät är 20 000 kr för privatpersoner och 25 000 kr för företagskunder. Detta avser fastigheter där det finns etablerad fiberstruktur inom området. Anmälan sker skriftligt till kundtjänst och anslutning sker efter individuell bedömning.

Bredband november 2022

Fritidshusabonnemang upphör 2022-12-31

Bredbandstaxa ”Bredband_privat_50” upphör 2022-12-31. Från 2023-01-01 finns endast en taxa för privatpersoner ”Bredband_privat_100”, 300 kr/mån.

Berörda kunder har aviserats via brev under november.

Detta genomförs för att samtliga kunder skall vara med att täcka bredbandsnätets kostnader, på ett mer korrekt sätt än nuvarande taxa.

Fjärrvärme Maj 2022

På grund av händelser i vår omvärld, mycket med bäring på det pågående kriget i Ukraina, har kostnaderna för våra bränsleleveranser stigit på ett oroväckande sätt.

Våra tariffer har varit oförändrade sedan 2017 men vi kan inte ta dessa ökade kostnader utan att det kommer att påverka våra avgifter.

Den rörliga energiavgiften för fjärrvärme höjs med 2 öre/kWh och den fasta avgiften höjs med olika belopp beroende på fastighetens förbrukning. I genomsnitt ökar kostnaden med cirka 5%.

På grund av detta kommer vår prislista för fjärrvärme att justeras från 2022-09-01.

April 2022

Information gällande statlig Elpriskompensation.

Tidigare i år införde Regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation till hushåll i hela Sverige för elkostnader under vintermånaderna december 2021, januari och februari 2022.

Du som kund behöver inte ansöka om detta. Är du berättigade att få ersättningen kommer du att få det automatiskt från din elnätsägare.

Ersättningsmodellen för perioden december 2021–februari 2022 är utformad som en trappa, som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad.

Elpriskompensationen för december–februari kommer att krediteras på de fakturor Övertorneå Energi AB skickar ut till våra kunder i början av april. Om den första fakturan, innehållande kompensationen, summeras till ett kvarstående tillgodo kommer det tillgodot att avräknas automatiskt på kommande fakturor.

Läs mer om Elpriskompensationen och hur ersättningstrappan fungerar på Regeringens Hemsida.

Om Övertorneå Energi

Övertorneå Energi är bildat för att skapa förutsättningar för långsiktigt ägande med stabila elleveranser.

Sedan 2014 är vår personal, stationerad i Övertorneå, för att ansvara för drift och underhåll av elnät, värmeverk, kraftstationer, stadsnät och vägbelysning. Om du hittar fel eller annat som kan störa leveranser så kontakta oss gärna. Meddela vilken adress eller stolpnummer som finns i närheten så förenklar det hanteringen och kortar felsökning.

Övertorneå Energi ansvarar för eldistributionen inom Haparanda och Övertorneå kommuner. Från Mattila i söder till Svanstein i norr.

Övertorneå Energi Försäljning ansvarar för fjärrvärme i Övertorneå och är elleverantör till privatpersoner och företag.

Övertorneå Energi AB och Övertorneå Energi Försäljning AB ägs båda till 100% av Övertorneå kommun.

Ordförande är Roland Kemppainen.