Elnät

Förnyelse , drift och underhåll

Övertorneå Energi Ab äger och ansvarar för förnyelse , drift och underhåll av koncessionsområdet beläget inom Övertorneå och Haparanda kommuner. Området begränsas av E4 i söder och Pullinki och Svanstein i norr. Området sträcker sig längs Torne älvdal med avgreningar mot bland andra Matojärvi, Armasjärvi, Siekasjärvi och Vyöni.

Nätet omfattar ca 3500 abonnenter.

Allmänna villkor konsument

Allmänna villkor företag

Avtalsvillkor högspänningskunder

Karta