2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Nätpriser

Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Energiskatt med norrlandsavdrag 25,10 öre/kWh 

eller normal skatt  34,70 öre/kWh 

Energiskatt debiteras från 2018-01-01 av elnätsinnehavaren.

Elnätstariffer, gäller från 2017-07-01

Säkringtariff, A Fast avgift, kr/årinkl moms Rörlig avgift öre/kWhinkl moms Fast avgift, kr/årexkl moms Rörlig avgift öre/kWhexkl moms
16lgh 1.892 17,50 1.514 14
16A 6.036 17,50 4.829 14
20A 6.599 17,50 5.279 14
25A 8.060 17,50 6.448 14
35A 11.055 17,50 8.844 14
50A 15.510 17,50 12.408 14
63A 18.875 17,50 15.100 14
80A 23.830 17,50 19.064 14
100A 29.660 17,50 23.728 14
125A 36.946 17,50 29.557 14
160A 47.104 17,50 37.683 14
200A 58.850 17,50 47.080 14
250A 73.390 17,50 58.632 14
315A 92.195 17,50 73.756 14
 1. Kunden väljer själv nättariff.
 2. Säsongsmässig ändring av nättariff är inte tillåten.
 3. Fakturering sker normalt 12 gånger per år.
 4. Nättariffen består av fast abonnemangsavgift (kr/år) och rörlig överföringsavgift (öre/kWh).
 5. Myndighetsavgifter tillkommer. Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år. Nätövervakningsavgift 3 kr/år, Elberedskapsavgift 39,20 kr/år. Totalt 51,70 kr/år. Debiteras till den kund som innehar abonnemanget vid debiteringstillfället.
 6. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning.
 7. Kunden är ansvarig för abonnemanget, utrymme för mätning och all överföring.
 8. Abonnemang upp till och med 63 A skall vara direktmätning. Om mätning utföres med strömtransformatormätning under 63A tillkommer en mätningsavgift på 1.000 kr/år.
 9. Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Avgifter exklusive moms

Effekttariff Lågspänning 0,4 kV Högspänning 20 kV
Fast avgift 2083 4166 kr/månad
Månadseffektavgift 21 11 kr/kW * månad
Överuttagsavgift, höglast 60 36 kr/kW * månad
Överföringsavgift 8 3 öre/kWh
Överföringsavgift höglasttid 8 3 öre/kWh
Reaktiv effekt, överuttag 10 10 kr/kVAr * månad
 1. Kunden väljer effekttariff eller om uttaget inte kan tillgodoses via säkringstariff.
 2. Fakturering sker normalt 12 gånger per år.
 3. Nättariffen består av Fast avgift (kr/mån), Månadseffektavgift (kr/kW*mån), Högbelastningseffektavgift (kr/kW*mån) och Överföringsavgift (öre/kWh).
 4. Månadseffektavgift (kr/kW*mån) betalas för den högst uttagna medeleffekten (högsta timvärde) under månaden. Dock minst abonnerad effekt.
 5. Överuttagsavgift (kr/kW*mån) betalas för den högst uttagna medeleffekten (högsta timvärde), vars del överstiger abonnerad effekt under vardag mellan klockan 06-22 för var och en av månaderna januari, februari, mars, november, december.
 6. Överföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd energi i kWh.
 7. Reaktiv effekt. Fri uttagsrätt av reaktiv effekt (kVAr) råder tills den uppgår till max 50% av aktivt effektuttag (kW). Vid uttag av reaktiv effekt utöver den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift.
 8. Myndighetsavgifter för kunder anslutna till lågspänning 0,4 kV. Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år. Nätövervakningsavgift 3 kr/år, Elberedskapsavgift 39,20 kr/år. Totalt 51,70 kr/år. Debiteras till den kund som innehar abonnemanget vid debiteringstillfället.
 9. Myndighetsavgifter för kunder anslutna till högspänning 24 kV. Elsäkerhetsavgift 750 kr/år. Nätövervakningsavgift 600 kr/år, Elberedskapsavgift 2129 kr/år. Totalt 3 479 kr/år . Debiteras till den kund som innehar abonnemanget vid debiteringstillfället.
 10. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning.
 11. Kunden är ansvarig för abonnemanget utrymme för mätning och all överföring.
 12. Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

pdf_iconLadda ner tariffer som gäller från 2017-07-01

pdf_icon Ladda ner tariffer 2016-02-01 – 2017-06-30

pdf_icon Ladda ner tariffer 2015-03-01 – 2016-01-31

pdf_icon Ladda ned tariffer 2014-01-01 – 2015-02-28

Kontakt

Kundtjänst,  säkrast må-on 07.30-11.30
Tel: 0927-79660

Felanmälan, Elnät
Tel: 0927-52015

+46 (0) 76787 8766

Felanmälan, Fjärrvärme
Tel: 0927-77161

+ 46 (0) 70666 6227

Post & besöksadress
Älvvägen 13
957 31 Övertorneå

E-post
kundtjanst@energi.overtornea.se

Bankgiro
515-2293 (OCR)
532-7879

Internationell betalning
IBAN:

SE1680000826440630711679
BIC/ SWEDSESS